fbpx

Legislatie

De la 1 ianuarie 2017, dupa ce a fost amanata aplicarea ei in Romania, de doua ori de catre Uniunea Europeana, se aplica Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (actualizata si republicata) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, actualizata 10 august 2015 si in Legea nr. 224 din 24 iulie 2015 publicata in Monitorul oficial nr 570 din 30 iulie 2015care prevede ca cine nu are montate contoare radio de apa si repartitoare de caldura inteligente (cu citire radio, de la distanta) va fi pasibil de amenda! Detalii la primariile oraselor dvs., la Compartimentul indrumare si control Asociatii de proprietari.

Legislatia din Romania privind alimentarea cu apa si echipamentele inteligente de masurare / repartizare a apei / repartitoare de costuri

Ordinul 343/2010 al ANRSC pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a apei calde de consum, inclusiv cotele pentru calculul pausal.

Ordinul 233/2004 al ANRSC (modificat si completat prin Ord 255/2004)  Normativul tehnic stabileste condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa calda de consum, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari stabileste structura cheltuielilor totale. 

Legea 325/2006 prescrie: “ In cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentati printr-un bransament comun, sunt obligatorii montarea de catre proprietari a repartitoarelor de costuri si stabilirea metodologiei de repartizare a costurilor, aprobata in adunarea generala a asociatiei de proprietari/locatari, in baza metologiei –cadru elaborate de ANRSC” 

Legea 51/2006 (modificata si completata de OUG 13-2008) defineste solutiile tehnice de individualizare a consumurilor de utilitati in vederea contractarii si facturarii individuale:a) Prin contoare individuale montate la intrarea in fiecare apartament, in cazul distributiei orizontale;b) Cu ajutorul repartitoarelor de costuri, in cazul distributiei verticale. 

Legea 241/2006 Prezenta lege stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților

Hotararea 711/2015 Privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare(actualizată până la data de 13 iulie 2016*)

Aplicare in Uniunea Europeana

Echipamentele inteligente sunt folosite de catre zeci de milioane de clienti in toata Europa.

Legislatie si norme europene in vigoare: 

Directiva CEE 93/76 SAVE: Limitarea emisiilor de CO2 pentru ameliorarea eficientei energetice

Directiva CEE 32/06: Eficacitatea energetica in utilizarile finale si in serviciile energetice, care a abrogat Directiva CEE 93/76. 

Directiva privind decontarea dependenta de cosnsum a cheltuielilor de incalzire si apa calda. Editia 20.01.1989 – Germania. 

Ordonanta pentru stabilirea temperaturii apei calde menajere la locul de utilizare, reguli pentru repartizarea cantitatii de caldura livrate pentru pregatirea apei calde menajere si reguli pentru repartizarea cantitatii de caldura livrate. Editia 20.12.2005 – Slovacia. 

Ordonanta pentru stabilirea regulilor de repartizare a costurilor de energie termica pentru incalzire si a costurilor de furnizare a apei calde menajere intre consumatorii finali. Editia 12.10.2001.

https://legeaz.net/monitorul-oficial-570-2015/legea-224-2015-modificarea

în toate locurile de consum al apei reci și al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanță care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual și se verifică metrologic la scadență;

WhatsApp chat