fbpx

Principiile noastre legate de mediul înconjurător

Considerăm că protejarea mediului înconjurător și utilizarea eficientă a resurselor de energie, precum și a altor resurse constituie factori importanți care pot contribui la succesul companiei noastre și ne permit să deținem și pe viitor supremația pe piață. Ne preocupă în mod deosebit protejarea mediului și reducerea nivelului de poluare, dar și eficientizarea consumului de energie. Din acest motiv pentru organizația noastră următoarele principii au caracter obligatoriu:

  • Respectarea tuturor prevederilor legislative în vigoare, indiferent dacă acestea sunt impuse de lege sau ca urmare a asumării răspunderii de către societatea noastră, reprezintă o obligație pentru noi.
  • Considerăm că protecția mediului și gestionarea responsabilă a resurselor de energie reprezintă un aspect vital. Din acest punct de vedere, la îndeplinirea prezentelor principii contribuie toți angajații noștri. Promovăm conștiința de sine a angajaților și îi movităm prin sesiuni de informare, școlarizare și consiliere pentru a le dezvolta un comportament orientat spre protejarea mediului înconjurător și a resurselor de energie.
  • Dezvoltăm permanent sistemul de management al mediului înconjurător și al protejării resurselor energetice. Stabilim și evaluăm permanent aspectele de mediu relevante și coeficienții relevanți în privința resurselor de energie. Măsurile individuale aplicate și obiectivele stabilite constituie o componentă integrală a proceselor noastre comerciale, inclusiv în ceea ce privește planificarea, producția, modificarea și scoaterea din funcțiune a anumitor unități de producție sau activități. În cazul activităților, produselor sau a procedurilor noi analizăm cu atenție impactul acestora asupra mediului înconjurător, dar și toate alternativele, ținând cont de condițiile tehnice, economice și de producție existente.
  • Ne dorim ca împreună cu clienții, autoritățile, asociațiile de profil și furnizorii să îmbunătățim constant eforturile depuse pentru protejarea mediului înconjurător, inclusiv serviciile care vizează utilizarea resurselor de energie. Din acest motiv, susținem o politică deschisă și concretă de infomare a cercurilor interesate.

Conducerea companiei se obligă să pună la dispoziție toate informațiile și mijloacele de implementare a sistemului de protecția a mediului înconjurător și resurselor de energie.

Principiile cu privire la mediul înconjurător și resursele de energie stau la baza obiectivelor noastre strategice și operative și sunt incluse în sistemul nostru de management integrat, stabilit conform normei ISO 9001, normei ISO 14001, normei ISO 50001, standardului A.I.S.E Charter pentru o pastrare durabilă și normelor legislative în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.